bursaokul

Özel Tunçsiper Okulları

Çamlıca Mahallesi, Babacan Cd. No:72, 16000 Nilüfer/Bursa, Türkiye 0224 451 52 90

VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden, toplumun her zaman önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Tunçsiper, ana sınıfından 8. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimi ile yüksek, etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çift yabancı dile hâkim dünya vatandaşları yetiştirir. Liderlik özelliklerine sahip, dönüşümlü düşünebilen, aynı zamanda kararlı ve duyarlı; İlkeli, açık fikirli ve evrensel değerler ile hareket eden; Karşılıklı anlayış, uluslararası kültürel yaklaşım gibi temel değerleri önemseyip koruyan; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda dünü, bugünü ve yarınları için bireysel kimliği ile kültürel mirasını birleştiren; Geleceğin ışığında, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; Nasıl öğreneceğini iyi bilen ve farklı dillerde de kendini ifade edebilen; Yaratıcılık ve sanat anlayışlarını geliştirerek araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini ortaya çıkaran ve toplumun gelişimine katkıda bulunacak bireyleri yarınlara hazırlayarak geleceği aydınlatabileceğimizin farkındayız. Sahip olduğumuz disiplin, değer ve eğitim farkıyla buradayız.