bursaokul

Çakır Okulları

Lefkoşa Bulvarı, Eğitimciler Cad.No:15 Nilüfer/BURSA 0224 451 93 30

TARİHÇE

Okulumuzun altyapısını 1989’da Şeker Hoca Mahallesi’nde eğitime başlayan Çakır Dershanesi oluşturuyor. Ardından 1993/94 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Çakır İlkokulu eğitim ve öğretime başladı.

Kurucularımız Hadiye ve Hayati Çakır 40 yıllık eğitim tecrübelerini Çakır İlkokulu’na aktarırken, modern eğitim tekniklerini uygulayarak, ülkemizde ve dünyada örnek oluşturacak bir eğitim kurumu yaratmak amacıyla yola çıktılar.

Çakır İlkokulu’nun hizmete girmesiyle birlikte Bursa’da eğitimde reform niteliğinde uygulamalar gerçekleştirildi. Bursa’da ilk kez küçük sınıflarda İngilizce, bilgisayar eğitimine başlandı. Profesyonel tiyatrocular tiyatro eğitimi verdiler. Okullarda kahvaltı geleneğini ilk başlatan Çakır İlkokulu oldu.

Okulumuz Çakır İlkokulu olarak 1995/1996 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren 5. sınıf sonrası 2 yıl mezun vermiştir. Daha sonra ülkemizde temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması ile birlikte eğitimini Özel Çakır İlköğretim Okulu olarak sürdürmüştür. Okulumuz 2000/2001 dönemi sonunda 8 yıllık ilköğretimin ilk mezunlarını vermiştir.

1997/1998 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Özel Çakır İlköğretim Okulu, 6 dönüm açık, 3 dönüm kapalı olmak üzere 9 dönümlük bir alanı kapsayan Orhaneli yolu üzerindeki yeni kampüsüne taşınmıştır. 2001 yılında 5 dönümlü arazinin de okul alanına eklenmesiyle kampüsümüz 14 dönüme ulaşmıştır. 2007/2008 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Çakır Anaokulu bünyemize katılmıştır. 2010/2011 Eğitim ve Öğretim döneminde, içinde branş derslikleri ve idari bölümlerin bulunduğu ek binamız hizmete girmiştir. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda da, ek binamızda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda Çakır Anaokulu yine kampüs alanında inşa edilen yeni binasına taşınmıştır. 2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda Çakır Lisesi açılmaktadır.

Çakır Eğitim Kurumları Bursa’da Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) İlk Yıllar (PYP) ve Orta Yıllar (MYP) Programını uygulamaya yetkilendirilen ilk ve tek okuldur. Çakır Eğitim Kurumları bünyesindeki Çakır İlkokulu, 19.07.2013 tarihinden itibaren IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır. Çakır İlkokulu, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulamaya yetkilendirilen Bursa’nın tek ilkokuludur. Çakır Ortaokulu da, 26.06.2014 tarihinden itibaren IB dünya okulu statüsü kazanmıştır. Aynı şekilde Çakır Ortaokulu da Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) Orta Yıllar Programını (MYP) uygulamaya yetkilendirilen Bursa’nın tek ortaokuludur.

Çakır Okulları Misyon Bildirgesi

Çakır Okulları, toplumun gelişimine ve eğitimine katma değer sağlayacak, öğrencilerin becerilerini geliştiren, özgün eğitim modeli oluşturarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak için sorgulama temelli eğitimin yaygınlaşmasını amaçlar.

Bu amaçla Çakır Okulları, öğrencilerini yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının farkında olan ve eyleme geçen, duyarlı bireyler olarak yetiştirir. Aynı zamanda kültürler arası anlayışı destekleyen bakış açısıyla öğrencilerini evrensel değerlere saygılı bireyler olmaya teşvik eden ortamlar sağlan ve öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uluslararası geçerliliği olan öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme programları geliştirip bunları özenle uygular.

Çakır Okulları veli, öğrenci ve öğretmenleri kapsayan tüm okul topluluğuyla, kendilerini gelişime adamış, farklı dil ve kültürlerin hayatımıza kattığı değerin farkında olan, yaşam boyu öğrenenler olarak ulusal ve evrensel eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefler.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Misyon Bildirgesi

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.